چشم انداز

       شرکت "ماناصنعت تجارت" رسالت خود را تامین تقاضای صنایع بالا دستی و پایین دستی صنعت پلیمر جهت تامین انواع مواد اولیه با اولویت مواد اولیه شیمیایی افزودنی می داند و چشم انداز پنج ساله خود را تبدیل شدن به یکی از سه شرکت برتر در این صنعت ترسیم مینماید. 

 

 

 

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت تهران